Author - Ryszard Wójcik

Jak zbudowane jest siodło?

Siodło jest elementem wyposażenia jeździeckiego, którego zadaniem jest usadzenie jeźdźca na grzbiecie konia w odpowiedniej pozycji, zapewniającej wymagane oparcie, bezpieczeństwo, a także kontrolę nad koniem. Bardzo ważnym zadaniem siodła jest równomierne rozłożenie ciężaru jeźdźca na grzbiecie konia. Siodło nie może ograniczać ruchomości muskulatury i stawów zwierzęcia. Musi ono łączyć jeźdźca z koniem i zapewniać [...]

Nowe siodła zbudowane na terlicach CPS

CPS (Coccyx-Protection-System)Terlica CPS bazuje na znanym rozwiązaniu z terlicy X-Tree, gdzie w jej strukturze umieszczone zostały dwie specjalne membrany o owalnym kształcie mające na celu amortyzację wstrząsów oraz zapewnienie bliższego kontaktu z koniem. W terlicy CPS zastosowano trzy membrany o geometrycznym kształcie, ułożone tak aby jeszcze lepiej rozprowadzać drgania i ciężar siedzącego jeźdźca. Zmienna [...]

Czyszczenie i pielęgnacja produktów skórzanych Prestige Italy

Skóra jest produktem pochodzenia naturalnego, dlatego też każdy jej rodzaj wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Odpowiednia i regularna pielęgnacja skóry jest podstawową czynnością pozwalającą na zachowanie jej naturalnych właściwości oraz wymaganej trwałości. Nieprawidłowo pielęgnowana skóra może szybko stracić swój naturalny wygląd i właściwości. Duża część przypadków uszkodzeń skóry, jest konsekwencją jej nieprawidłowej pielęgnacji i w większości [...]